ES Projektai

UAB „Osmodomus” įgyvendina projektą „UAB „Osmodomus” e-komercijos modelio įdiegimas“. Projekto tikslas – Informacinių technologijų verslo valdymo sistemos sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą. Pasinaudojus ES parama, numatoma modernizuoti turimą elektroninės prekybos platformą, papildant ją klientų savitarnos moduliais, leisiančiais pilnai automatizuoti pardavimų procesą elektroniniu būdu.

Finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašyta pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ priemonę 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“ .

Projekto finansavimas – 32.577 Eur iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2022 m. kovo 30 d. iki 2023 m. kovo 28 d.